CAR Sveriges Hjulkalender

Lucka 9

Ring, klocka ring; Ring in det förra seklets främsta argument
som redan i Trafikplan 60 sattes på pränt
För massbilismens framgångar har ännu inte vänt
Och inte har väl något i klimatfrågan hänt?

Nej, sextitalets trafikplanering ska vi inte döma
där fick ingenjörerna om moterleder drömma
där bilarna från sovstad till city så fint skulle strömma
Att alla inte byggts än!? Hur kan man något sådant glömma?

På leder omkring staden alla bilarna kör runt
på så sätt blir klimatet i innerstaden sunt
Att fler skulle ta bilen det säger vi är dumt
Att det inte funkat hittills det är ju bara strunt

Ring-leden, ring; Ring i klimatdebatten
Spola inte kröken, det svänger ju, katten!
Varv efter varv spenderar vi skatten
på nya vägar, över land och under vatten

I Stockholm tar man bilen, det är sen gammalt seden!
Nåt annat kan ej hävdas av den där Daniel Helléden!
Berg, sjunken, djup, stån opp; Åt kärran väg bereden!
Vi har väntat länge nog nu! Bygg nu Österleden!

Trafikplan 60
Österleden i Trafikplan 60

Läs mer: Stockholmsmuskeln kan avlasta innerstan!

Föregående: Lucka 8. Nästa: Lucka 10.

Tillbaks till kalendern