CAR Sveriges Hjulkalender

Lucka 19

På 70-talet visste man inget om bensin
Man trodde det var nyttigt och tanka hela tin

Sen dess har dom höjt skatten till förtret för oss
som vill att våran motor ska få ta ett bloss

Ja priset det har stuckit till en ohygglig höjd
Min granne som tar tuben han flinar kanske nöjd

när han trängs på socialsnöret, men han är ganska dum
Vi andra har ju lämnat sånt där kollektivt flum

Och min fulla tank har stigit lika mycket i pris
som hans månadskort; Då känner jag att världen är rättvis!

Fortsätt höja SL-priset
Tukta pöbeln på det viset!

Prisutveckling månadskort SL och en full tank bensin 1970-2020
(KPI = konsumentprisindex)
5 januari 2022 höjs månadskortet i SL till 970 kr

Föregående: Lucka 18. Nästa: Lucka 20.

Tillbaks till kalendern