CAR Sveriges Hjulkalender

Lucka 14

En tredjedel av bilarna i storstan måste bort
Det sa dom i Trafikverkets klimatrapport
Den som dom stoppade när dom ville bygga
för ökad trafik enligt prognoser så snygga

En tredjedel av utsläppen av gas av växthussorter
kommer i Sverige från inrikes transporter
Personbilstrafiken står för största delen
där ökande trafiken äter upp framstegen

En tredjedel i Stockholm som i bil till jobbet njuter
kan cykla till jobbet på trettio minuter
med hänsyn taget till hälsa och sånt
och att man till jobbet har olika långt

Nu tänker du kanske: Plocka bort en tredjedel
av biltrafiken, men det blir ju helt fel!

För en tredjedel av bilarna har stolta ägarinnor
Ja nästan så många ägs utav kvinnor
Så att satsa på en tredjedel av minskad trafik
det vore ju rent kvinnofientlig politik

Och en tredjedel av bilarna som säljs i vårt land
är nu laddbara bilar som är gröna ibland
Och en tredjedel av dom går faktiskt bara på el
Även om det av vår bilpark blir en väldigt liten del

Så att plocka bort en tredjedel vore inte snällt
om vi vill att det på vägarna ska vara mer jämställt
Och inte heller om vi vill ha el och laddhybrider
Att tänka på klimatet är ju hett i dessa tider

Inte ska väl sådant fint behöva vika hän
när vi har det så bra med trafiken i vårt län
Men om nån tredjedel nu måste plockas bort
ta då den befolkningen som saknar körkort!

Kvinnors ägande

Biltrafiken behöver minska med en tredjedel i storstäderna om klimatmålen ska nås

En tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från inrikes transporter

En tredjedel av Stockholms bilpendlare kan ta cykeln till jobbet på 30 minuter

Nästan en tredjedel (27,8%) av personbilarna i trafik ägs av kvinnor

Nästan en tredjedel (29,9%) av nybilsregistreringarna jan-november 2020 var laddbara bilar (laddhybrider och elbilar), och 8,3% rena elbilar. Av hela fordonsflottan (5 miljoner) motsvarar de rena elbilarna exakt 1 procent (50 000)

Nästan en tredjedel (30,6%) av invånarna över 18 år saknar körkort i Stockholms län

Föregående: Lucka 13. Nästa: Lucka 15.

Tillbaks till kalendern