CAR Sveriges Hjulkalender

Lucka 12

Det finns en klassisk bild
där bilar jämförs med buss
När jag ser den bli jag vild
Det är ju faktiskt fusk

Den visar inte alls hur synd
det är om oss bilister
Tårar rinner längs min kind
när jag tänker på dess brister

Det framgår inte alls där hur
vi tvingas köra sakta
Och trängas liksom djur i bur
Det liknar fake news fakta

För dom har ställt bilarna i bredd
och inte på rad i filen
Den som ser blir ju vilseledd
och tror det finns plats för bilen

Och suvar har dom inte tatt
utan fjuttiga sedaner
Att det för bilar behövs MER plats
måste in i stadens planer!

Münster bilar, cyklar och buss
Münster

Västtrafik bilar och buss
Göteborg

SL bilar och tunnelbana
Stockholm

SL bilar och buss
Stockholm

Seattle bilar, cyklar och bussar
Seattle

Bilar och buss

Bilar och buss

Bilar och buss

Föregående: Lucka 11. Nästa: Lucka 13.

Tillbaks till kalendern